Zdenko Domančić

ZDENKO DOMANČIĆ – NEW!!!

Zdenko Domančić on the unprofessional conduct of individuals who practice his method without authorisation:

EDUCATION AND CERTIFICATION FOR ALL MY THERAPISTS -

NECESSITY AND IMPERATIVE WITHOUT EXCEPTION

Therapists of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy need to be certified:

For years I have been educating therapists who have used my method to achieve exceptional results. The network of my therapists has expanded worldwide. However, following European and global market trends and complying with the WTO guidelines that emphasise the development of human resources as key factor in the global labour market, I founded the Society / Association of therapists of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy and Adult Education Institution ProgramPLUS so my therapists would meet the necessary formal conditions for gaining competitiveness on the labour markets worldwide. By completing the programme within the ProgramPLUS institution, my therapists meet the conditions to be certified in the Association of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy, obtaining the qualification title of Therapist of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy. Without the certification, no person can hold the title of Therapist of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy or practice my method. The list of certified therapists can be found on this webpage.

Therapists without certification – illegal practice

Unfortunately, I have to take notice and emphasise once again that there are still individuals who haven’t completed the training programme in the ProgramPLUS institution and passed the required certification process, nevertheless they use my name and method, as my own creation, which are protected under intellectual property law. Their activities outside the Association / Society are thus considered unauthorised by the Society / Association, which makes them – illegal. Without the certificate issued by the Association of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy no person can perform therapeutic activities according to my method or use my name in any way.

Education of therapists only within the organisation of the Society / Association

Education of future therapists is an important and responsible task and cannot be carried out in an uncontrolled and professionally unsupervised way. Education cannot be organised or carried out by the self-named individuals on their own accord because this undermines the required level of professional work, reliable education and trustworthiness of my method. Considering that the education of therapists can only be organised and implemented by the Society of the Zdenko Domančić Method of Bioenergy Therapy, no person outside it is allowed to organise and carry out courses according to my method. Legal action will be taken against such individuals, and their names will be published in a negative context on our web page. I sincerely hope that there will be no need for such measures.

I look forward to a successful cooperation, Zdenko Domančić.

ZDENKO DOMANČIĆ – NEW!!!

Zdenko Domančić o neprofesionalnom  ponašanju nekih pojedinaca koji neovlašteno prakticiraju njegovu metodu:

EDUKACIJA I LICENCIRANJE ZA SVE MOJE TERAPEUTE -

POTREBA I IMPERATIV BEZ IZNIMAKA

Terapeuti Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® moraju imati licencu

Godinama već educiram terapeute koji po mojoj metodi s velikim uspjehom rade i postižu odlične rezultate. Mreža mojih terapeuta raširena je po cijelom svijetu. Međutim, prateći europske i svjetske tržišne trendove i uvažavajući smjernice WTO-a koje ističu da je razvoj kadrova ključni faktor na globalnom tržištu rada, osnovao sam Društvo/Udrugu terapeuta Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® i Ustanovu za obrazovanje odraslih ProgramPLUS kako bi moji terapeuti stekli i potrebne formalne uvjete za radnu konkurentnost na tržištima rada diljem cijelog svijeta. Završetkom programa u okviru ustanove ProgramPLUS, moji terapeuti stekli su uvjete za licenciranje u Udruzi Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® i tako stekli naziv terapeut Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®. Bez licence nitko ne smije nositi naziv: terapeut Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® niti prakticirati moju metodu. Spisak licenciranih terapeuta nalazi se i na ovim internet stranicama.

Terapeuti bez licence – nelegalan rad

Žao mi je što moram primijetiti i istaknuti da još uvijek ima pojedinaca koji nisu prošli program osposobljavanja u Ustanovi ProgramPLUS, pa i samim time neophodnu proceduru licenciranja, a služe se mojim imenom i metodom čiji sam kreator, što je zaštićeno kao intelektualno vlasništvo. Njihovo djelovanje izvan Udruge/Društva može se zato smatrati nepodržavanim od Društva/Udruge i samim time – nelegalnim. Bez licence koju izdaje Udruga Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® nitko ne smije obavljati terapeutski rad po mojoj metodi i ne smije koristiti moje ime ni na koji način.

Edukacija terapeuta isključivo i samo u organizaciji Društva / Udruge

Edukacija budućih terapeuta važan je i odgovoran zadatak  i ne može se nekontrolirano obavljati bez stručnog nadzora. Edukaciju ne mogu na svoju ruku organizirati i sprovoditi samozvani pojedinci jer se time ugrožava potreban nivo stručnoga rada, pouzdane edukacije i vjerodostojnost moje metode.  S obzirom na to da edukaciju terapeuta može organizirati i realizirati samo Društvo Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®, nitko izvan toga ne smije organizirati tečajeve na kojima se podučava mojoj metodi. Protiv takvih pojedinaca ili skupina bit će pokrenut postupak, a njihova će se imena u negativnom kontekstu naći na našim stranicama. Očekujem najiskrenije da za takve neugodne mjere neće biti potrebe.

Nadam se uspješnoj suradnji,  Zdenko Domančić.

https://www.youtube.com/watch?v=N-AzS7KTkdA

Događanja

 

OBAVIJEST

Svi polaznici Tečaja I. i Tečaja II. koji nemaju potvrde o završenim tečajevima, iste mogu zatražiti na mail: gregak@zdenkodomancic.com

 

OPATIJA – VIKEND DRUŽENJE

Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali vikend druženju 16.-18.1.2015. u Opatiji

Članak pročitajte ovdje:

http://www.novilist.hr/Zivot-i-stil/Promovirane-nove-generacije-Domancicevih-terapeuta

 

TEČAJ I. – BLED

U tijeku su upisi na Tečaj I. Bioterapije po metodi Zdenka Domančića®

Više na: marijad@zdenkodomancic.com

simonakt@domanciczdenko.eu,

seminarium@metodadomancica.pl

 

logo-PROGRAMPLUS

U tijeku je  NATJEČAJ za upis polaznika za RADIESTEZISTU

Više na: 051 792 357 ili tajnistvo@program-plus.org

Termini

TERAPIJE

  • Travanj 2, 2015Terapija Bled
  • Travanj 9, 2015Terapije CRIKVENICA
  • Travanj 9, 2015Terapija Bled
  • Travanj 16, 2015Terapija Bled
  • Travanj 23, 2015Terapija Bled
AEC v1.0.4

 

TEČAJEVI

  • Ožujak 26, 2015Tečaj II. Maribor
  • Travanj 15, 2015RADIESTEZIJA - CRIKVENICA
  • Travanj 30, 2015TEČAJ I. - NOVI VINODOLSKI
  • Svibanj 14, 2015TEČAJ I. BLED
  • Svibanj 21, 2015Tečaj II. - Bled
AEC v1.0.4

VIDI JOŠ TERMINA

 

Menu